icon-female Τι είναι ο HPV;

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων
(HPV: Human Papilloma Virus)
είναι ένας πάρα πολύ κοινός ιός ο
οποίος μολύνει τον ανθρώπινο οργανισμό.
Η μόλυνση από τον ιό αποτελεί την
κυριότερη σεξουαλικά μεταδιδόμενη
ασθένεια στον κόσμο.

Πάνω από

170

υπότυποι του ιού έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 40 από αυτούς να μεταδίδονται μέσω της σεξουαλικής επαφής και εκ των οποίων άνω του 60% συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων του γεννητικού συστήματος

20

υπότυποι υψηλού κινδύνου είναι υπεύθυνοι για το 99,7% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, με τους υπότυπους 16 και 18 να είναι υπεύθυνοι για το 70% εξ αυτών

Πώς μεταδίδεται o HPV;

Οι υπότυποι του ιού που προσβάλλουν την ουρογεννητική περιοχή, μεταδίδονται τη σεξουαλική επαφή (όλων των τύπων) και από την επαφή δέρμα με δέρμα.
Λόγω του διαφορετικού χρόνου εμφάνισης της λοίμωξης από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δύσκολο να πει κανείς από ποιόν μολύνθηκε και πότε, αφού ο ιός μπορεί να είναι ανενεργός σε λανθάνουσα φάση. Όταν βρει τον οργανισμό σε ανοσολογική αδυναμία τότε μπορεί να εκδηλωθεί.

Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο να κολλήσω HPV;

  • Με τη χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή. Μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο μόλυνσης (χωρίς να τον εξαλείφει τελείως).
  • Με τον εμβολιασμό κατά των κυριότερων υποτύπων του ιού, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το 70% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Το εμβόλιο δεν καλύπτει όλους τους υπότυπους υψηλού κινδύνου, όμως καλύπτει τους πιο επικίνδυνους.
  • Με έναν υγιή τρόπο ζωής έτσι ώστε να υπάρχει ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα.
  • Με τη διακοπή του καπνίσματος, διότι το κάπνισμα εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σχετικά με το FEMISELF

Το Femiself τεστ, αφορά στην ανίχνευση, με εξειδικευμένες μεθόδους μοριακής βιολογίας, του DNA του HPV, σε κυτταρικά επιχρίσματα από το επιθήλιο του τράχηλου της μήτρας.
Το Femiself είναι σχεδιασμένο και έχει κατασκευαστεί για την διάγνωση και τυποποίηση του ιού HPV που προκαλεί δυσμορφίες στον τράχηλο. Αναλύει το DNA που συλλέγεται και απομονώνεται από το κυτταρικό υλικό του κόλπου, ανιχνεύει και τυποποιεί 40 στελέχη του ιού των θηλωμάτων (HPV).
Το Femiself τεστ αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τον γιατρό σας να εξάγει, γρήγορα και αποτελεσματικά συμπεράσματα και να μεριμνήσει για την επαλήθευση και ενσωμάτωση αυτών στην ιατρική σας φροντίδα.
Το δείγμα συσκευάζεται* με τρόπο που εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του χωρίς κίνδυνο αλλοιώσεων και αποστέλλεται σε συνεργαζόμενη αλυσίδα σύγχρονων και αναγνωρισμένων διαγνωστικών κέντρων.**

femiself box

Το υλικό λήψης εξετάζεται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να ανιχνευθούν όλοι οι υπότυποι HPV, βοηθώντας στον έγκαιρο προσδιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον γιατρό σας με τη μέθοδο που θα επιλέξει.

Ανίχνευση HPV
και τυποποίηση 40 υποτύπων του

Υψηλού
Κινδύνου:

16, 18, 31
33, 35, 39
45, 51, 52
56, 58, 59

Πιθανώς
Υψηλού Κινδύνου:

26, 53, 66a
66b, 67, 68
70, 73, 82

Χαµηλού
Κινδύνου:

6, 11, 40
42, 43, 44
54, 55, 61
62, 64 69
71, 72, 81
83, 84, 87
89, 90

Με το Femiself, σε 6 απλά βήματα ο γιατρός σας θα έχει ξεκάθαρη εικόνα της κλινικής σας κατάστασης.

hpv-s5_steps

  Συχνές ερωτήσεις για το FEMISELF

Ο ιός αποτελεί μία μη αυτοτελή μορφή ζωής. Η επιβίωση και ο πολλαπλασιασμός του προϋποθέτει την ενσωμάτωσή του σε ένα κύτταρο ξενιστή. Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι ένας ιός που περιέχει DNA στο γεννητικό του υλικό και τα κύτταρα του ανθρώπου και μολύνει τα κύτταρα, συνήθως του δέρματος και των βλεννογόνων, τα οποία αποτελούν τον ξενιστή τους. Υπάρχουν περισσότεροι από 170 διαφορετικοί τύποι HPV (ορότυποι), εκ των οποίων πάνω από 120 προσβάλλουν τον άνθρωπο, και διακρίνονται σε υψηλού ή χαμηλού κινδύνου ανάλογα με την δυνατότητά τους να προκαλέσουν ανάπτυξη καρκινικών ή άλλων βλαβών.

Οι υψηλού κινδύνου τύποι HPV, που ονομάζονται και ογκογεννετικοί, αν δεν υποστρέψουν με τη βοήθεια του ανοσολογικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν στη γυναίκα συνηθέστερα καρκίνο τραχήλου μήτρας, και σπανιότερα καρκίνο του κόλπου ή καρκίνο του αιδοίου. Οι χαμηλού κινδύνου τύποι ενίοτε προκαλούν γεννητικά κονδυλώματα τα οποία δεν είναι καρκίνος. Αξίζει να τονισθεί ότι η πλειοψηφία των μολύνσεων από τον ιό HPV δεν οδηγεί σε καρκίνο.

H ενσωμάτωση του DNA του ιού HPV στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας δεν οδηγεί απευθείας σε καρκίνο αλλά μεσολαβούν πολλά έτη στα οποία εμφανίζονται ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις χαμηλού ή αργότερα υψηλού βαθμού, δηλαδή προκαρκινικές βλάβες στα κύτταρα αυτά. Το 70 – 80% των ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων χαμηλού βαθμού θα υποστραφεί αυτόματα χωρίς θεραπεία ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες. Μόνο το 10 – 20% των χαμηλόβαθμων αλλοιώσεων θα εξελιχθεί τελικά σε υψηλόβαθμες ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις.
Οι υψηλόβαθμες ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις έχουν ποσοστό εξέλιξης 12 – 70% σε διηθητικό καρκίνο μέσα σε ένα μέσο χρονικό διάστημα 9-10 ετών. Οι βλάβες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά – χειρουργικά.

Οι σεξουαλικές επαφές αποτελούν την συχνότερη αιτιολογία μετάδοσης των ιών αυτών, χωρίς μάλιστα να απαιτείται πάντα πλήρης διείσδυση κατά τη σεξουαλική επαφή.

Ο ιός είναι ασυμπτωματικός και δεν γίνεται αντιληπτός από την/τον ασθενή παρά μόνο στην περίπτωση ανάπτυξης γεννητικών (οξυτενών) κονδυλωμάτων στα έξω γεννητικά όργανα. Υπάρχουν ειδικές εξετάσεις ανίχνευσης του ιού που στηρίζονται στην ανάλυση του (γονιδιώματος) DNA του ιού με μοριακές τεχνικές. Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να ανακαλύψουν τον ιό και τον τύπο του ιού ακόμα και στα αρχικά στάδια της λοίμωξης.

Ενώ δεν υπάρχει καμία ιατρική θεραπεία για την εκρίζωση του HPV, υπάρχουν επιλογές αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του. Ο στόχος οποιασδήποτε θεραπείας είναι να αφαιρεθούν τα κονδυλώματα για να φύγουν τα ενοχλητικά συμπτώματα.
Μερικές θεραπείες γίνονται στο ιατρείο (καυτηριασμός, laser) και άλλες είναι κρέμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι για πολλές εβδομάδες.

Πάνω από 170 υπότυποι του ιού έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 40 από αυτούς να μεταδίδονται μέσω της σεξουαλικής επαφής και εκ των οποίων άνω του 60% συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων του γεννητικού συστήματος.
Από αυτούς οι υπότυποι 16 και 18 είναι οι πιο συχνοί υψηλού κινδύνου τύποι HPV και ευθύνονται συνολικά για το 75% περίπου των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και για το 55% περίπου των υψηλόβαθμων προκαρκινικών βλαβών (βαθμού 3) στο ίδιο σημείο.
Οι υπότυποι 6 και 11 είναι οι πιο συχνοί από τους καλοήθεις τύπους και ενοχοποιούνται για το 90% περίπου των γεννητικών κονδυλωμάτων.
Συνεπώς, η ακριβής διάγνωση του/των υποτύπων είναι εξαιρετικά σημαντική για τη θεραπεία και την πρόγνωση.

Το Femiself επιτρέπει όχι μόνο την πρώιμη ανίχνευση με έναν πολύ υψηλό βαθμό ευαισθησίας της παρουσίας του ιού HPV αλλά και ταυτόχρονα την ακριβή ταυτοποίηση του/των υποτύπων και συνεπώς την ακριβή διάγνωση, έγκαιρη θεραπεία και παρακολούθηση χωρίς να διενεργούνται μη απαραίτητες συμπληρωματικές εξετάσεις.

Απλά! Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε ραντεβού με τον γυναικολόγο σας. Η εξέταση γίνεται στο ιατρείο, με λήψη κολπικού δείγματος. Η διαδικασία λήψης είναι γρήγορη και ανώδυνη. Το ειδικό βουρτσάκι Femiself, παρέχει ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και καθιστά αξιόπιστη τη συλλογή κολπικού κυτταρικού υλικού.

Για τις γυναίκες που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου προτείνεται έλεγχος κάθε 3 έως 5 χρόνια ξεκινώντας από την ηλικία των 25 ετών.

Το Femiself ανιχνεύει 40 υπότυπους του ιού HPV, τους οποίους τυποποιεί σε 3 κατηγορίες: Υψηλού, Πιθανώς Υψηλού και Χαμηλού κινδύνου.(πινακάκι)

Η υπηρεσία Femiself συνεργάζεται με αλυσίδα σύγχρονων και αναγνωρισμένων διαγνωστικών κέντρων. Το δείγμα αναλύεται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα αποτελέσματα εξάγονται εντός 8 ημερών από την ημέρα της εξέτασης. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε τα αποτελέσματά σας σημειώνοντας στο έντυπο αίτησης το ανάλογο πεδίο. Τα αποτελέσματα μπορούν να σας αποσταλούν μέσω email είτε από τον ιατρό σας είτε απευθείας από την υπηρεσία Femiself. Εναλλακτικά μπορείτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά. Για οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Femiself στο τηλέφωνο 2106125554 ή στέλνοντας email στο info@femiself.gr. Οι συνεργάτες μας θα είναι πάντα διαθέσιμοι ώστε να σας εξυπηρετήσουν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως ασφαλή. Ο λόγος που υπογράφετε το έντυπο αίτησης είναι για να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Στο πίσω μέρος της αίτησης μπορείτε να διαβάσετε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, καθώς και τη δήλωση εμπιστευτικότητας.
(πίσω μέρος δήλωσης)

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέταση μπορείτε να βρείτε στις ενότητες της ιστοσελίδας www.femiself.gr, ενώ μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιατρό σας, ή να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας στο email: info@femiself.gr και στο τηλ: 2106125554

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τηλ.: 210 6125550, fax: 210 6125551

Φλοίας 36, 151 25 Μαρούσι


    Φόρμα επικοινωνίας


    e-mailτηλέφωνο

    Η εξέταση του δείγματος στο συνεργαζόμενο διαγνωστικό κέντρο γίνεται με τη χρήση του AMPLIQUALITY HPV-TYPE EXPRESS v3.0της εταιρείας AB ANALITICA srl το οποίο φέρει την ένδειξη CE IVD